16/07/2015

Un any més, Serveis Medi Ambient S.A. (SMATSA) duu a terme tallers de reciclatge en el Casal d’Estiu del Club Tennis Sabadell

Més de mig miler d’infants inscrits en el Casal d’Estiu del Club Tennis Sabadell han pogut compaginar la pràctica esportiva amb l’educació ambiental gràcies als tallers de reciclatge que organitza SMATSA, empresa que des de l’any 1976 presta els serveis de recollida de residus i neteja viària a la ciutat de Sabadell. La companyia, que forma part del grup empresarial AGORA SERVEIS, desenvolupa al llarg de tot l’any nombroses activitats de conscienciació i sensibilització ciutadana amb l’objectiu de promoure la reflexió col·lectiva sobre l’adequada gestió dels residus. Amb la realització d’aquests tallers infantils, SMATSA ha volgut mostrar als nens i nenes els avantatges que suposa realitzar una correcta separació domiciliària dels residus, amb la finalitat que siguin ells els que promoguin el reciclatge domèstic en el sí de la seva pròpia llar.

Dividits en petits grups d’entre 15 i 20 infants, els participants del Casal d’Estiu del Club Tennis Sabadell han pogut gaudir de tallers adaptats a la seva edat. Els més petits, d’entre tres i cinc anys, han construït vaixells amb taps de suro; els mitjans, d’entre sis i deu anys, han après a fabricar marcs de fotos amb safates de poliuretà; i els més grans, d’entre deu i catorze anys, han realitzat un joc consistent en dipositar residus en el seu contenidor corresponent. Amb la realització d’aquestes activitats, que tenen un fort component lúdic, es pretén que els nens i nenes de Sabadell es diverteixin aprenent a donar una segona vida útil als residus que generen.

Un cop finalitzada l’activitat, els participants han rebut un obsequi consistent en una pilota inflable, així com un tríptic informatiu en el qual s’especifiquen els residus que poden i no poden ser abocats a cada contenidor.

Donant compliment a la seva política de responsabilitat social corporativa, AGORA SERVEIS pretén amb aquesta iniciativa reforçar el seu compromís amb l’educació ambiental i la sensibilització i conscienciació ciutadana al voltant de la gestió dels residus.

Presentación SBDapparca
Presentación SBDapparca