15/05/2015

AGORA SERVEIS estrena dues noves deixalleries urbanes a Sabadell

Serveis Medi Ambient S.A. (SMATSA), empresa que pertany a AGORA SERVEIS, i que des de l’any 1976 presta els serveis de recollida de residus i neteja viària a Sabadell, posa en marxa dues noves deixalleries urbanes ubicades al nord (c/ Mont Blanc, 36) i sud (c/ Lope de Vega, 46) de la ciutat. Aquestes instal·lacions estan concebudes per al dipòsit i emmagatzematge de residus domèstics poc voluminosos, com ara oli vegetal o tubs fluorescents. Amb aquesta iniciativa, el grup empresarial vol apropar el servei de deixalleria a la ciutadania i posar a l’abast dels veïns i veïnes més mitjans per incrementar la separació domiciliària dels residus. Ambdues deixalleries, que s’inauguren el proper divendres 30 d’octubre, romandran obertes al públic de dilluns a dissabte entre les 9’00 i les 13’00 h.

El principal objectiu del nou servei que AGORA SERVEIS posa en marxa és facilitar la separació d’aquells residus domèstics que no són objecte de recollida en els contenidors que hi ha distribuïts pels carrers. Els veïns i veïnes podran portar a les deixalleries urbanes olis vegetals, aerosols, petits aparells elèctrics i electrònics, càpsules de cafè, CD i DVD, cosmètics, piles, bombetes, tubs fluorescents, tòners, dissolvents, roba i sabates. Per a grans quantitats d’aquests materials o volums que requereixin ser transportats en vehicle, s’haurà de continuar utilitzant els punts blaus, ubicats als barris de Can Llong (Rda. Europa, 310) i Campoamor (c/ Moragas i Barret, s/n). Un cop classificats segons la seva tipologia, els residus seran transportats fins als centres de gestió corresponents per garantir que reben un tractament adequat.

En aquest sentit, Marina Taltavull, directora de comunicació d’AGORA GRUP, ha assenyalat que “aquest nou concepte de deixalleries urbanes és una millora per a la ciutat perquè els veïns i veïnes comptaran amb dos punts més de reciclatge i d’informació en quant a la correcta separació dels residus, de tal manera que entre tots farem de Sabadell una ciutat més sostenible”.

De forma complementària, les noves deixalleries urbanes aspiren a convertir-se en un punt d’informació i sensibilització ambiental. És per això que ambdues instal·lacions seran ateses per personal específicament format per atendre i orientar als usuaris sobre els criteris de classificació dels residus i informar-los sobre les diverses modalitats de gestió. D’aquesta manera, AGORA SERVEIS pretén reforçar el seu compromís amb l’educació ambiental i la conscienciació de la ciutadania al voltant de la correcta gestió dels residus.