​06/03/2015

AGORA GRUP implanta una APP per al pagament de la zona blava a la ciutat de Sabadell

Sabadell ja disposa d'una aplicació que permet realitzar el pagament dels tiquets de zona blava a través del telèfon mòbil. L'aplicació, batejada com a SBDapparca i accessible a través de www.sbdapparca.cat, ha estat íntegrament desenvolupada i dissenyada per professionals d’AGORA GRUP a partir de l'experiència adquirida per les empreses del grup en la gestió de serveis d'estacionament regulat en via pública. Amb aquesta millora tecnològica, els veïns i veïnes de Sabadell disposaran d'una modalitat de pagament àgil i segura, amb la qual abonaran únicament la tarifa corresponent al temps efectiu d'estacionament del seu vehicle.

A diferència d'altres aplicacions de pagament de la zona blava, el servei prestat a través de SBDapparca s'ofereix de forma totalment gratuïta, de manera que l'usuari no ha d'abonar cap càrrec en concepte d'utilització de l’app. SBDapparca és complementària a l'actual xarxa de parquímetres de la ciutat i pot utilitzar-se en totes les àrees d'estacionament regulat en via pública, que conjuntament sumen prop de 1.500 places.

En tractar-se d'una aplicació web, l'usuari no ha de descarregar cap tipus de programari, per la qual cosa el funcionament de SBSapparca és independent del sistema operatiu o del navegador que s'utilitzi. Tan sols es requereix disposar d'un telèfon mòbil o dispositiu anàleg de comunicació (tablet, ordinador, PDA…) amb connexió de dades a internet.

Per poder gaudir dels avantatges que ofereix l'aplicació, prèviament l'usuari ha de crear un compte proporcionant les dades personals i de facturació que se li sol·liciten en el formulari de registre. Un servei extern de passarel·la de pagament, ofert per una de les entitats bancàries més solvents del país, garanteix la confidencialitat de les dades i la seguretat de les transaccions.

La modalitat de pagament oferta a través de SBDapparca està basada en el sistema Start & Stop, de manera que l'usuari abona la tarifa corresponent al temps efectiu d'estacionament del vehicle. Ja no és necessari desplaçar-se al parquímetre per generar un tiquet. Amb caràcter general, els tiquets virtuals equivalen als tiquets en paper.

El procés de generació i pagament del tiquet electrònic és summament senzill. Una vegada completat l'estacionament, l'usuari sol·licita l'inici del servei a través de l'aplicació. En cas que el compte tingui més d'un vehicle associat, l'usuari s'ha d'assegurar que la matrícula que figura a la pantalla correspon a la del vehicle que ha estacionat. A continuació, l'usuari especifica el carrer en el qual ha estacionat el vehicle. El receptor GPS del seu dispositiu li assistirà en aquesta operació. Abans de retirar el vehicle, l'usuari indica la finalització del servei perquè el sistema generi automàticament el tiquet electrònic i procedeixi al cobrament del seu import.

D'altra banda, l'usuari pot configurar la recepció de tres tipus de notificacions relacionades amb el funcionament del servei: notificació d'avís que el temps màxim d'estacionament finalitza al cap de 15 minuts; notificació d'avís que el temps màxim d'estacionament ha finalitzat i s'ha procedit al cobrament del tiquet; i notificació d'avís que l'horari de funcionament de la zona blava ha finalitzat i s'ha procedit al cobrament del tiquet.

La posada en funcionament de SBDapparca ha atret l'atenció de diversos mitjans de comunicació. Segons ha declarat Eugenio Díaz, Director General d’AGORA GRUP, “amb SBDapparca el servei de zona blava de Sabadell realitza un salt qualitatiu molt important, del qual es beneficiaran tots els veïns i veïnes. A més de proporcionar una modalitat de pagament àgil i segura, l'aplicació afavorirà la rotació de vehicles a les àrees d'estacionament regulat, contribuint a millorar la mobilitat urbana. Així mateix, SBDapparca integra nombroses funcionalitats addicionals que la distingeixen de les altres aplicacions disponibles per efectuar el pagament dels tiquets de zona blava”.