24/01/2018

SMATSA REBUTJA NOVAMENT LES ACUSACIONS DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

Un cop conegudes les afirmacions realitzades durant la roda de premsa que han concedit l’Alcalde de Sabadell, Sr. Maties Serracant, i el Regidor de Serveis Municipals, Sr. Lluis Perarnau, ambdós de la formació Crida per Sabadell-CUP, des de Serveis Medi Ambient S.A. (SMATSA) lamentem que l’equip de govern no hagi esperat a que es desenvolupi la reunió a la que ens havien convocat, prevista per al proper dilluns 29 de gener, i en la que, presumiblement, s’han d’abordar i concretar les qüestions que avui s’han anunciat. En aquest sentit, no és veritat que tinguéssim coneixement previ de la convocatòria de la roda de premsa, ni encara menys dels continguts que s’han exposat, com explícitament ha afirmat el Sr. Serracant.

Resulta sorprenent que, transcorregut prop d’un any des de l'anterior roda de premsa (més informació aquí), les acusacions inicials per l’aplicació de suposats sobrecostos per un import d'aproximadament 6,5 milions d’euros es redueixen a pràcticament la meitat, amb la novetat que ara ja no es parla de costos indeguts, sinó de quantitats abonades per al pagament d’uns serveis en detriment d’uns altres.

Considerem que la qüestió revesteix una gravetat extrema, ja que tots els conceptes que van ser exposats en aquesta roda de premsa pel llavors Alcalde, Sr Juli Fernàndez, i el Regidor d’Espai Públic, Sr. Xavier Guerrero, i en els quals es basaven per fonamentar la quantitat de 6,5 milions d'euros, han desaparegut, essent ara reemplaçats per uns altres. Com en el seu moment SMATSA es va defensar públicament amb xifres i dades concretes i va presentar als grups municipals de l’oposició un dossier explicatiu detallat, el “Govern de transformació” decideix transformar l’objecte de la seva reclamació. Per tant, tot i que l’actual Alcalde asseguri que la reducció de l’import es deu a que, finalment, s’han hagut d’obviar els exercicis 2012 i 2013 per falta de documentació, el cert és que el que avui s’ha exposat no té absolutament RES a veure amb el que es va argumentar el passat 18 de gener de 2017. El que succeeix és que llavors va quedar sobradament acreditada la manca de coherència, rigor i credibilitat de l’ambientòleg i assessor municipal Sr. Jordi Colomer i Missé. I el que ara es fa és canviar radicalment l’objecte de la suposada investigació, donades les nul·les possibilitats de prosseguir amb la línia llavors iniciada.

Com sempre hem mantingut, les nostres actuacions han complert en tot moment amb les obligacions del contracte, havent-se prestat els serveis d'acord amb els requisits derivats dels plecs de condicions, així com dels requeriments específics del propi Ajuntament de Sabadell per tal d'adaptar el servei a la pròpia evolució de la ciutat, transcorreguts sis anys des de l’inici de la concessió.

Allò que més ens preocupa és que SMATSA es torna a trobar enmig del debat polític sense tenir cap opció de posar damunt la taula les seves consideracions, de manera que es perjudica la imatge de l’empresa i la dels seus treballadors i treballadores, que estan al servei de la ciutat. En aquest sentit, confiem que un servei tan essencial per al municipi no es converteixi en una plataforma mediàtica de caràcter polític.

Finalment, volem reiterar, un cop més, el compromís de SMATSA amb la ciutat de Sabadell, els seus ciutadans i els treballadors de l’empresa, així com la ferma voluntat de seguir treballant i col·laborant amb l'Ajuntament per prestar el millor servei possible, com ve fent des de l'1 de març de 1976.