​05/12/2014​​​

Sabadell renova tots els contenidors i vehicles de recollida de residus i neteja viària

Des del passat mes de setembre, s'està duent a terme la renovació de tot el material adscrit als serveis de recollida de residus i neteja viària de Sabadell. La operació, que constitueix un dels majors reptes que AGORA GRUP té actualment plantejats, té com a objectiu dotar a la ciutat d'un equipament més eficient, que permetrà millorar substancialment la qualitat del servei que s'ofereix als veïns i veïnes. En paraules d'Eugenio Díaz, Director General d'AGORA GRUP del que forma part AGORA SERVEIS, "aquest canvi implicarà comptar, d'una banda, amb contenidors més funcionals, i, de l'altra, amb vehicles menys contaminants. Així mateix suposarà incrementar els nivells de mecanització del servei gràcies a una inversió quantificada en més de 16 milions d'euros".

Implantació dels nous contenidors

El projecte d'inversions inclou la renovació de tots els contenidors de la ciutat.

Sabadell disposarà de 5.701 nous contenidors de càrrega lateral. Amb els nous contenidors s'augmentarà la capacitat d'emmagatzematge de residus. També es minimitzaran considerablement les molèsties ocasionades als ciutadans, ja que en tractar-se de contenidors de plàstic pràcticament no generen contaminació acústica. La línia escollida té un disseny modern i atractiu, cosa permetrà millorar la imatge urbana de la ciutat. Altres avantatges que presenta són:

  • L'accessibilitat. A més d'incorporar un seguit de millores ergonòmiques, la base de la tapa només es troba a 1.200 mm del terra, cosa que possibilita que les persones amb mobilitat reduïda puguin fer ús del contenidor sense necessitat d'instal·lar cap maneta lateral d'obertura.
  • La robustesa. Tots els elements plàstics estan fabricats per injecció i disposen de protecció contra la radiació ultraviolada. Els elements metàl·lics estan fabricats en acer al carboni amb un recobriment galvanitzat. La robustesa d'aquests materials garanteix que els contenidors tinguin una vida útil molt llarga.
  • El manteniment. Es tracta d'un producte fàcil de mantenir, fonamentalment perquè les superfícies són totalment llises i sense nervadures i disposa d'un sistema de tancament progressiu que amortitza els cops que rep la tapa.
  • El medi ambient i la seguretat. Tant els components plàstics com metàl·lics del contenidor són totalment reciclables. El producte està fabricat conforme a les normes de qualitat i seguretat UNE-EN 12574-1/2/3, UNE EN ISO 9001 i UNE EN ISO 14001.

Addicionalment, s'ha previst l'adquisició de 459 contenidors de càrrega posterior, que s'implantaran en els carrers més estrets de la ciutat, on els recol·lectors de càrrega lateral no poden circular. Els models escollits pertanyen a la gamma Green Made, és a dir, estan fabricats en la seva totalitat amb plàstic vegetal provinent de la canya de sucre. També cal destacar l'adequada manejabilitat dels contenidors, donada, fonamentalment, pels agarris que disposen, fabricats segons les exigències de la legislació laboral i les normes europees de seguretat. Així mateix, es tracta de contenidors summament silenciosos gràcies als sistemes d'amortiment de la tapa i d'insonorització de les rodes.

Tots els nous contenidors van equipats amb un TAG (sensors per radiofreqüència) que permetrà saber si un contenidor s'ha buidat o no i mantenir actualitzat en temps real l'inventari de contenidors a la ciutat.

Nova flota de vehicles

Cada element de la nova flota s'ha seleccionat tenint en compte les especificitats i necessitats de la recollida de residus i la neteja viària de Sabadell. Els nous vehicles permetran millorar el servei que es venia prestant fins ara, ja que tots els models escollits milloren tècnicament l'equipament actual.

La renovació de la flota de vehicles suposa una aposta decidida per les tecnologies menys contaminants. Els nous camions recol·lectors compleixen l'exigent normativa Euro VI, cosa que es traduirà en una disminució del 90 % de les emissions d'òxids de nitrogen (NOx). A més, 26 dels nous 116 vehicles són elèctrics i 3 més seran híbrids, el que implicarà reduir les emissions de CO2 en més d'un 5 %.

El projecte d'inversions també permetrà reforçar d'una forma molt significativa la mecanització del servei. Per exemple, el número d'escombradores augmentarà de 10 a 17, amb la qual cosa l'empresa concessionària serà capaç de millorar la neteja viària amb el mateix personal. Així mateix, s'han adquirit 7 unitats renta-voreres amb capçals intercanviables, en les quals es podran muntar les 6 noves pales llevaneus i els 3 nous espargidors de sal, que reforçaran la preparació de Sabadell davant les situacions de risc causades per les nevades.