31/03/2015

Dues de les empreses que pertanyen a AGORA SERVEIS disposen de les certificacions ISO 9001 i ISO 14001

Serveis Medi Ambient S.A. i Procedimientos de Aseo Urbano PAU S.A., dues empreses que pertanyen a AGORA SERVEIS, disposen de les exigents certificacions ISO 9001 de gestió de qualitat i ISO 14001 de gestió mediambiental, amb la qual cosa ambdues companyies estan en condiciones d’acreditar que duen a terme la seva activitat amb uns estàndards molt elevats de qualitat i sense causar impactes ambientals negatius. Amb aquesta distinció, AGORA SERVEIS reforça el seu compromís per desenvolupar procediments de treball totalment enfocats al client, que a més permetin prevenir la contaminació i reduir el consum de recursos naturals. La voluntat del grup és seguir avançant en aquesta direcció, convertint la qualitat i la sostenibilitat ambiental en dos dels seus principis estratègics.

La ISO 9001 és la norma internacional de referència quant a gestió de la qualitat. Regula tots els elements amb els quals ha de comptar un empresa que vulgui disposar d’un sistema de gestió eficient que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes i serveis. Per la seva banda, la ISO 14001 sistematitza els aspectes ambientals que es generen en el si d’una organització, amb l’objectiu de promoure la protecció del medi ambient. AGORA SERVEIS ha obtingut aquestes certificacions internacionals per haver implantat un sistema integrat de gestió que prioritza la qualitat dels serveis que presta, el respecte al medi ambient i la seguretat i salut dels seus treballadors. D’aquesta manera, AGORA SERVEIS es posiciona com un grup socialment responsable i compromès amb la innovació, l’eficiència i la productivitat.

AGORA SERVEIS es compromet a seguir actuant d’una forma honesta i íntegra, d’acord amb els principis que s’enumeren en la seva Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball.