Responsabilitat Social Corporativa

“El compromís amb la sostenibilitat de AGORA SERVEIS no solament passa per certificar-se en matèria de qualitat i medi ambient, sinó que va més enllà generant valor social.”

AGORA SERVEIS té com a objectiu principal ser el referent en el sector de les empreses de serveis quant a innovació, desenvolupament i orientació al client a través d’un creixement sostingut i rendible, amb un equip compromès i satisfet.

L’empresa AGORA SERVEIS basa la seva estratègia en matèria de sostenibilitat en fomentar una cultura laboral diversa i inclusiva, promoure la igualtat de gènere, contribuir en la contractació de nou personal qualificat, recolzar la cultura i respectar els drets humans que vetllen per la seguretat dels treballadors.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla d’Igualtat d’SMATSA, empresa que forma part del grup empresarial d’AGORA SERVEIS, i ha aconseguit les certificacions internacionals La Generalitat de Catalunya ha aprobado el Plan de Igualdad de SMATSA, lo que significa que la empresa dispone de una política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres certificada por una autoridad independiente. Además, ha conseguido las certificaciones internacionales ISO 9001 y 14001.

Sent així, el compromís amb la sostenibilitat d’AGORA SERVEIS implica certificar-se en matèria de qualitat i medi ambient, així com generar valors socials.

Al llarg de tot l’any, AGORA SERVEIS col·labora en diverses accions amb l’objectiu de lluitar per la igualtat d’oportunitats i la inclusió social de totes les persones en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social. A més a més, es manté ferm en la implicació de diverses activitats esportives i culturals que promouen valors com l’esforç, la dedicació i l’afany de superació.

ACCIONS QUE ES DESENVOLUPEN

El medi ambient és de tots, respectem-lo