EMPRESES

AGORA SERVEIS aglutina les empreses del grup dedicades a l’explotació de concessions de serveis, sobretot en l’entorn de l’administració municipal:

AGO​RA CONSULTING és una consultora dedicada a la prestació d’assessorament pràctic a administracions públiques i empreses en quatre àmbits diferents:

AGORA GRUP es compromet a seguir actuant d’una forma honesta i íntegra, d’acord amb els principis que s’enumeren en la seva Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball.