Desenvolupament

  • Desenvolupament d’idees que permetin solucionar problemes concrets i que constitueixin factors de dinamització per encarar nous reptes.
  • Foment de la col·laboració públic-privada per al disseny d’iniciatives concertades de gran impacte ciutadà.
  • Donar coherència a l’estratègia de modernització de la ciutat definint metodologies de treball que permetin coordinar i integrar l’actuació dels diferents equips especialitzats.
  • Recerca i anàlisi d’experiències internacionals exitoses i adaptació de les mateixes a l’àmbit específic d’implementació.