Mobilitat Urbana

  • Disseny i execució de projectes que permetin millorar la sostenibilitat, accessibilitat, seguretat i eficiència dels sistemes de mobilitat urbana.
  • Realització d’estudis de camp enfocats a la detecció dels principals problemes de mobilitat que afecten a una ciutat.
  • Elaboració de plans en els quals s’estableixin els objectius, reptes i línies estratègiques en matèria de mobilitat urbana, proporcionant un marc de referència a les polítiques sectorials que incideixen en aquest sector.
  • Aplicació de solucions innovadores per a l’optimització dels serveis d’estacionament regulat, transport públic, carril bici, senyalització…