Què és un residu?

Un residu és un objecte que ha acabat la seva vida útil i que es pot llençar perquè ningú més el farà servir.

Quins tipus de residus generem?