Residus domiciliaris

Son els residus sòlids, producte de l’activitat domèstica, que son adequats pel seu volum per ser abocats als contenidors del carrer.