Residus voluminosos

Son els residus que tenen un volum considerable i per aquest motiu no es poden deixar al costat dels contenidors del carrer sinó que s’haurien d’abocar a la deixalleries.