Serveis Medi Ambient, S.A. (SMATSA) insta a l’Ajuntament de Sabadell a afrontar les seves responsabilitats en relació amb la neteja de la ciutat

 • Una situació tan greu, com l’esdevinguda al barri d’Espronceda, exigeix l’adreça i coordinació de l’Ajuntament per evitar l’extensió de la plaga.
 • En el 2017, l’empresa va presentar un pla de millora del servei que no ha obtingut cap resposta per part de l’Ajuntament.

SABADELL, 18 DE JULIOL DE 2018 | Davant les notícies aparegudes en els mitjans i, en particular, davant l’article d’opinió escrit pel Sr. Lluís Perarnau, regidor responsable del servei de neteja viària, en el qual exigeix una explicació a l’empresa concessionària en relació amb deterioració de la neteja de la ciutat, des de Serveis Medi Ambient S.A. volem difondre les següents informacions:

 • L’existència d’una plaga de “chinches” que afecta greument a un bloc de cases del barri d’Espronceda exigeix una solució dirigida i coordinada per l’Ajuntament. Pel que sembla, l’origen d’aquesta plaga no es troba en mobles abandonats infectats per “chinches” , sinó en un habitatge des de la qual s’ha estès per tot l’edifici.
   
  SMATSA va començar a actuar a primera hora del passat dilluns 16 de juliol, atenent a la trucada desesperada d’una veïna del citat immoble que reclamava ajuda després d’haver sol·licitat assistència a l’Ajuntament i no haver obtingut cap resposta. L’empresa va destinar una brigada de treball amb roba especial de protecció, que va procedir a retirar TOTS els mobles que, fins a aquest moment, havien estat dipositats al carrer pels veïns. No és fins a la tarda de l’endemà, dimarts 17 de juliol, quan rebem la primera ordre de treball de l’Ajuntament, en la qual ni tan sols s’esmenta la presència de “chinches” , i que es limita a sol·licitar la retirada d’uns mobles que, de fet, ja havien estat recollits el dia anterior.
  No és tasca de SMATSA executar protocols de fumigació o d’extinció de plagues. L’abandó a l’espai públic de mobles contaminats per “chinches” hagués exigit la presència d’algun responsable municipal i d’efectius de la policia local per evitar la proliferació al carrer de mobiliari infectat. A cap moment hem rebut instruccions de l’Ajuntament en relació amb aquest problema. A causa d’aquesta manca de previsió, nombrosos mobles abandonats al carrer van ser recollits per altres persones, desconeixedores que estaven afectats per una plaga, estenent en conseqüència la propagació de la mateixa a altres habitatges de la ciutat.

  L’experiència acumulada en casos semblants aconsella l’adopció per part de l’Ajuntament d’un protocol que contempli mesures orientades, no ja només a la retirada dels mobles dipositats al carrer, sinó a la seva desinfecció i la informació als afectats sobre les vies més adequades per desfer-se del mobiliari infectat.

  En canvi, l’Ajuntament espera al fet que els veïns i SMATSA resolguin un problema que exigia la responsabilitat i lideratge de, com a mínim, els responsables de les regidories de salut i de policia i serveis municipals.

 • En el mes d’abril de 2017, SMATSA, va presentar al màxim responsable municipal del servei, un informe que detalla un conjunt d’actuacions imprescindibles i necessàries per afrontar adequadament els principals reptes que Sabadell té plantejats en relació amb la neteja de l’espai públic, tenint en compte que havien transcorregut cinc anys des del començament de l’actual concessió. En aquest informe, a més dels problemes relacionats amb l’acumulació d’escombraries a l’exterior de les parades de la pneumàtica o el desbordament de contenidors en determinats dies de la setmana, s’aborda específicament l’alarmant situació derivada de l’abandó de voluminosos en la via pública. En relació amb aquest últim tema, es posa en evidència que respecte les dades aportades per l’Ajuntament per al concurs de 2012, en què es xifraven en 247.121 unitats/any abandonades, transcorreguts cinc anys aquest volum s’ha gairebé duplicat, passant a 475.006 unitats/any.Atenent a aquesta evolució, SMATSA va proposar reforçar i reorganitzar el servei, incloent la possibilitat d’assignar dies de recollida a cada districte per concentrar la capacitat logística disponible i evitar l’actual situació d’haver d’atendre, diàriament, tota l’extensió de la ciutat, cosa que és inviable donades les actuals xifres d’abandó de mobles. De fet, aquesta és la fórmula que s’aplica en molts municipis, on els veïns tenen assignats dies concrets de la setmana per treure els estris al carrer.

  Transcorregut gairebé un any i mitjà des de la presentació d’aquesta proposta, no hem tingut resposta per part de l’Ajuntament i, en l’única reunió de la comissió tècnica de seguiment que s’ha realitzat durant el mandat de l’actual equip de govern, per part de l’Ajuntament només es va voler incloure en l’ordre del dia el tema del pla de comunicació corresponent al 2018.

  Així mateix, cal recordar que des del 2015, SMATSA ha vingut denunciant davant l’Ajuntament la proliferació de transportistes i muntadors de mobles que, d’una forma manifestament clandestina, desenvolupen la seva activitat abandonant al carrer els mobles i sanitaris que substitueixen, per evitar els costos que implica la gestió dels residus.

  Igualment, és necessari que els responsables municipals facin complir les ordenances municipals i persegueixin els comportaments incívics que perjudiquen al conjunt de la població.

 • Finalment, volem recordar al Sr. Perarnau que la nova Instrucció Tècnica de Facturació (ITF) comporta una reducció d’aproximadament el 7 % dels serveis inicialment contractats. En el recurs contenciós-administratiu presentat davant els jutjats de Barcelona, l’empresa sosté que aquesta decisió unilateral suposa una ruptura evident de l’equilibri econòmic del contracte subscrit en 2012. Hem mostrat la nostra predisposició a acceptar qualsevol canvi, amb l’única premissa que es mantingui el volum contractat originalment, ja que aquesta és la base que justifica el conjunt de l’actual plantilla de treballadors, a més de constituir la despesa mínima necessària per mantenir el nivell de neteja de la ciutat. No té cap sentit que, en una situació de superàvit pressupostari, i després d’haver-se incrementat la taxa de residus als habitants de Sabadell, es pretengui reduir en 1,2 milions d’euros l’import anual dels serveis contractats.

  Una vegada més, volem manifestar la nostra responsabilitat i predisposició a treballar amb l’Ajuntament per trobar fórmules que permetin millorar el servei, adaptant-ho en les necessitats actuals de la ciutat. Sabadell i els seus habitants han de ser la prioritat de tots els que hem d’aportar solucions als problemes que afecten a la nostra ciutat.