Serveis Medi Ambient, S.A. (SMATSA) denuncia una nova decisió de l’Ajuntament que suposarà un notable deteriorament de la neteja de la ciutat i acomiadaments de treballadors

  • La nova instrucció tècnica de facturació implica una modificació encoberta del contracte que redueix en 1,2 milions d’euros el pressupost del servei, la qual cosa afectarà negativament a la neteja de la ciutat, obligant a l’acomiadament de treballadors i a una reducció dràstica de les contractacions temporals d’estiu. 

SABADELL, 18 DE JUNY DE 2018 | El passat 31 de maig l’Ajuntament de Sabadell va comunicar a l’empresa la decisió d’imposar des de l’1 de juny una nova instrucció tècnica de facturació. Aquesta decisió unilateral es desmarca de la resolució judicial que es pugui desprendre del recurs interposat per l’empresa davant la jurisdicció contenciós-administrativa.

La decisió revesteix una especial gravetat pel fet que la nova instrucció imposada ha estat modificada respecte l’original que, en el seu moment, va notificar l’Ajuntament. En la nova versió no només es suprimeixen tots els serveis que des del 2012 els tècnics municipals han anat incloent en el catàleg de serveis que presta la concessionària, sinó que, a més, s’eliminen els serveis que formaven part d’aquest catàleg en data 1 d’agost de 2012, i que han sigut substituïts per altres serveis, amb l’objectiu d’afrontar adequadament les necessitats i l’evolució de la ciutat, sempre conforme als criteris i instruccions dels tècnics municipals i sense superar, en cap cas, el preu indicat en l’oferta econòmica ni el pressupost anual assignat per l’Ajuntament.

Això es tradueix en una dada tan escandalosament il·lògica i irracional com que el pressupost anual del servei es redueixi en 1,2 milions d’euros, la qual cosa es traduirà, inevitablement, en un empitjorament substancial de la qualitat del servei, en acomiadaments de treballadors, així com en la reducció de forma immediata de prop de 100 contractacions temporals previstes per als propers mesos de juliol i agost.

Però si l’anterior és d’extrema gravetat, donades les seves conseqüències per als ciutadans i treballadors, no deixa de ser sorprenent que s’utilitzi una instrucció tècnica de facturació amb l’objectiu de modificar, “per la porta del darrere”, un contracte vigent. La legislació és clara sobre aquesta qüestió, i donada la naturalesa dels canvis imposats i l’import econòmic que suposen, exigeix dur a terme un procediment de modificació contractual que es troba expressament definit en el marc normatiu aplicable.

Una altra de les conseqüències que ens temem pretén propiciar l’Ajuntament amb el pretext de la nova instrucció de facturació, és endarrerir 30 dies el pagament de la factura prevista per a finals de juliol, buscant l’ofec econòmic de l’empresa en uns mesos especialment exigents des del punt de vista de les obligacions de pagament, atès que coincideixen la paga extraordinària d’estiu amb les contractacions temporals dels mesos de juliol i agost. Forma part d’aquesta mateixa estratègia d’asfíxia econòmica el groller procediment emprat per exigir el pagament a l’empresa de 3,5 milions d’euros a través de tres rebuts remesos per l’Agència Tributària de l’Ajuntament amb venciment el proper 20 de juny, en concepte d’unes suposades liquidacions dels exercicis 2014, 2015 i 2016. Aquestes liquidacions es desprenen d’uns expedients administratius que han estat recorreguts per SMATSA davant els jutjats, havent-se sol·licitat les pertinent mesures cautelars, i en conseqüència no es pot entendre l’executivitat immediata del pagament que pretén l’Ajuntament. 

Aquesta actuació s’emmarca dins del pla perfectament orquestrat per certes persones de l’Ajuntament de Sabadell, sota la batuta de l’assessor municipal Jordi Colomer, i que fonamenta el contingut de la querella criminal presentada el juliol de 2017, que ha comportat la citació com a investigats per un presumpte delicte de prevaricació de l’Alcalde i l’assessor, junt amb sis persones més que ocupen càrrecs de regidors o tècnics de confiança de l’equip de govern.

Portem gairebé dos anys responent a aquesta estratègia d’assetjament continu. Malgrat la nostra reiterada disposició al diàleg, aquest se’ns ha negat en tot moment. Seguirem prestant el servei amb total compromís, no ja només per la mera obligació contractual, sinó també per la nostra vinculació de prop de mig segle amb la ciutat de Sabadell. D’altra banda, la defensa de la nostra posició davant els diferents àmbits judicials no només pretén preservar els nostres interessos legítims, sinó que, vistes les darreres actuacions de l’equip de govern, té com a objectiu assegurar la qualitat del servei i salvaguardar tots els llocs de treball de les gairebé 400 persones que treballen a SMATSA.