Serveis Medi Ambient, S.A. (SMATSA) activa un protocol enfront del coronavirus amb l’objectiu de preservar la salut dels seus treballadors i garantir la prestació del servei

SABADELL, 11 DE MARÇ DE 2020 | Serveis Medi Ambient, S. a. activarà a partir d’avui 11 de març de 2020 un protocol específic d’actuació amb l’objectiu de preservar, en la mesura del que sigui possible, la salut dels seus treballadors, així com assegurar la continuïtat en la prestació del servei de neteja i recollida de residus, donat el seu caràcter essencial per a la ciutat de Sabadell.

Aquest protocol, conté informació essencial perquè els treballadors/as de l’empresa coneguin les recomanacions preventives més recents dutes a terme pels organismes competents, així com els protocols específics que l’empresa demana dur a terme als seus treballadors/as, incloent els pertinents canals de comunicació per a avisar en cas de possibles elements de risc.

Pel que fa a les mesures dirigides a garantir la continuïtat de l’activitat de l’empresa, s’han definit totes les àrees considerades com critiques. A partir d’aquest punt, s’ha dividit en dos equips de treball a tot el personal d’oficines centrals, amb dos horaris presencials separats que, de manera independent, serien capaços d’assegurar tots els processos fonamentals que garantirien aquesta activitat, ja sigui per a la direcció i programació dels serveis, així com per a altres funcions necessàries com, per exemple, el pagament de nòmines i proveïdors, compres externes, informàtica, qualitat i prevenció.

Al mateix temps, també s’ha introduït la fórmula de teletreball en certes àrees específiques, a més d’haver suspès totes les reunions presencials i cursos formatius, substituint-se per solucions alternatives d’àudio i vídeo conferencies en la mesura que sigui possible.

Pel que fa als protocols específics que afecten la prestació del servei, s’han pres mesures de cara a minimitzar la concentració de treballadors al començament i finalització dels torns, mesures d’higiene en els llocs de treball, així com procediments que garanteixen la traçabilitat dels vehicles utilitzats per cada treballador/a, intentant preservar un criteri de vinculació específic de cada persona amb un únic equip. Això suposaria poder minimitzar el risc d’immobilització generalitzada de vehicles en l’hipotètic cas de donar-se un contagi positiu en un treballador/a.

Evidentment, el protocol que es posa ara en funcionament serà revisat en funció de l’evolució dels esdeveniments, i ha estat comunicat a l’Ajuntament de Sabadell, donat la naturalesa i caràcter essencial del servei que SMATSA presta a la ciutat.