Serveis Medi Ambient, S.A. (SMATSA) confia que la via judicial posarà fi a les presumptes irregularitats i persecusió de l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Sabadell

  • Durant el dia d’ahir, l’Ajuntament de Sabadell va comunicar telefònicament la suspensió de la Comissió de Seguiment prevista per al proper dia 18 de maig.

SABADELL, 16 DE MAIG DE 2018 | Des de SMATSA no ens sorprèn l’anunci per part de l’Ajuntament de Sabadell de desestimar les al·legacions presentades als quatre expedients que es van tramitar per la via administrativa ja que, de fet, han estat resolts per les mateixes persones que estan sent investigades per un presumpte delicte de prevaricació.

En aquest sentit, el propi Ajuntament va sol·licitar al Jutjat Contenciós-Administratiu número 15 de Barcelona la suspensió del cinquè expedient restant, per al qual no va possibilitar la via del recurs administratiu, argumentant la denominada prejudicialidad penal, és a dir, que la qüestió a resoldre quedi supeditada a la resolució prèvia de la causa penal en curs. Així, el passat divendres l’empresa va comunicar a l’Ajuntament que, en coherència amb aquesta postura, no només s’ha de deixar en suspens aquest expedient, sinó també els quatre restants; a més, va sol·licitar la recusació dels vuit investigats, circumstància prevista en la legislació vigent per aquest tipus de situacions.

No obstant això, observem amb estupor com, una vegada més, des de l’actual equip de govern s’aprofundeix en la cerca de fórmules que permetin aconseguir la finalitat predeterminada que es persegueix, utilitzant tot tipus d’argúcies que, entenem, estan fora de les vies legals establertes i reforcen les argumentacions que van portar a aquesta empresa a interposar la querella penal que ha derivat en la situació processal de les persones actualment investigades.
La cancel·lació en el dia d’ahir, per telèfon, de la Comissió de Seguiment del contracte anteriorment suspesa per l’Ajuntament, i que durant el mandat de l’actual equip de govern mai s’ha arribat a reunir, no deixa de constituir una mostra més de la forma de treballar del govern municipal. En aquest sentit, cal destacar que SMATSA tenia la intenció d’acudir a aquesta reunió amb nombrosos punts a tractar, incloent els més rellevants en relació amb el servei que afecta a les veïnes i els veïns de la ciutat. No obstant això, ens va causar perplexitat que, per part de l’Ajuntament, l’únic tema que es volia abordar és el Pla de Comunicació.

Instrucció Tècnica de Facturació
Expressem el nostre rotund rebuig a la repetida cantarella que l’objectiu d’aquesta Instrucció Tècnica rau en facturar pels serveis efectivament prestats. Hem explicat en nombroses ocasions que no es factura cap servei que no es presta de forma efectiva i que no existeix cap fórmula que faculti el pagament per mitjans posats a disposició, com no es deixa de repetir des de l’equip de govern. El sistema de certificació que preveu el contracte no permet cobrar pels 126 vehicles que conformen la flota o pel total de treballadors que hi ha en nòmina, sinó només per aquells mitjans humans i tècnics que cada dia surten a treballar, essent els propis tècnics municipals els que validen els serveis que es presten.

Amb independència del recurs que, oportunament, SMATSA interposarà, volem destacar que a data d’avui, 16 de maig de 2018, seguim reclamant sense èxit a l’Ajuntament que definixei els serveis que s’han de prestar.

Liquidacions definitives dels anys 2014, 2015 i 2016
Una vegada desestimades les al·legacions per part de l’Ajuntament, SMATSA interposarà el corresponent recurs contenciós-administratiu. Estem absolutament segurs de la nostra posició sobre aquest tema. La fonamentació en què es basa l’equip de govern per reclamar aquestes liquidacions constitueix un absolut despropòsit, no només perquè es reclamen imports facturats per serveis que s’han prestat de forma efectiva, sinó també perquè aquests serveis han estat aprovats i sol·licitats pel propi Ajuntament.

SMATSA garanteix seguir prestant el millor servei possible a la ciutat i envia un missatge de tranquil·litat a la seva plantilla
Malgrat la falta de diàleg per part de l’equip de govern, SMATSA té clara la seva responsabilitat i compromís amb la ciutat i els habitants de Sabadell, a més de la voluntat inequívoca de complir amb els seus compromisos contractuals.

Recordem que és a la empresa a qui correspon gestionar les relacions laborals amb els seus treballadors. Malgrat l’inacceptable comportament de certs membres de l’equip de govern, que al llarg dels últims mesos han celebrat reunions i convocat assemblees amb aquests treballadors, reiterem el missatge traslladat a la plantilla i als seus representants sindicals d’absoluta tranquil·litat, seguretat i confiança en el futur.