Durant l’any 2018 AGORA SERVEIS segueix endavant amb el seu compromís amb el medi ambient

Any rere any, AGORA SERVEIS (Serveis Medi Ambient S.A., Servicios Semat S.A. i Procedimientos de Aseo Urbano PAU S.A.) posa l’accent en el seu compromís amb el medi ambient. Tal com es defineix en la política de gestió integral del grup, la direcció estableix la sostenibilitat ambiental, la qualitat i la seguretat com a elements clau del desenvolupament de la gestió diària dels serveis prestats.

Tal com exigeix la normativa ISO 14001 i amb la finalitat d’assegurar el compliment de la nostra política de compromís amb l’entorn, identifiquem i avaluem els factors sobre els quals hem d’incidir per a reduir l’impacte ambiental que generem i establim uns objectius ambientals.

Aquests són analitzats de forma permanent i la consecució de la qual depèn de la implicació activa de tots els treballadors del grup.

Durant el 2018, AGORA SERVEIS ha aconseguit grans metes, que esperem continuar superant en els pròxims anys. Entre els assoliments aconseguits, convé destacar:

  • S’ha reduït el consum elèctric en dos dels sis centres de neteja viària de Sabadell.
  • S’han dut a terme sis campanyes de sensibilització ambiental, dues d’elles dirigides als mateixos treballadors.
  • S’ha reduït la generació de residus de la fracció de la resta en quatre de les onze instal·lacions, una d’elles és la que concentra la major part del personal de SMATSA.
  • S’han realitzat comunicacions de l’acompliment de l’empresa a un 42% de les parts interessades.

Al llarg de l’any 2019, continuarem treballant i esforçant-nos per a assegurar el compliment dels nostres objectius ambientals.