Durant l’any 2017 AGORA SERVEIS ha intensificat el seu compromís amb el medi ambient

Totes les empreses que conformen AGORA SERVEIS (Serveis Medi Ambient S.A., Servicios Semat S.A. i Procedimientos de Aseo Urbano PAU S.A.) desenvolupen la seva activitat dins d’un marc de respecte cap al medi ambient. La protecció de l’entorn constitueix un element clau de la nostra política d’empresa, pel que la gestió diària dels serveis que prestem es realitza atenent a criteris de sostenibilitat ambiental.

Amb el fi d’assegurar el compliment de la nostra política de compromís amb l’entorn, identifiquem i avaluem els factors sobre els quals hem d’incidir per reduir l’impacte ambiental que generem. Seguint amb els requisits de l’exigent normativa ISO 14001:2015, anualment definim uns objectius ambientals que són analitzats de forma permanent i la seva consecució depèn de la implicació activa de tots els treballadors del grup.

Durant el 2017, AGORA SERVEIS ha aconseguit grans metes, que esperem seguir superant en els pròxims anys. Entre els èxits aconseguits, convé destacar:

  • S’ha reduït un 14% el consum elèctric dels centres de neteja viària de Sabadell. A la Nau Central dels serveis de recollida de residus, neteja viària i jardineria de Polinyà, la disminució d’aquest consum ha arribat al 28%.
  • S’ha dut a terme set campanyes de sensibilització ambiental, dues d’elles dirigides als mateixos treballadors.
  • S’ha reduït un 10% la generació de residus.

Al llarg de l’any 2018, seguirem treballant i esforçant-nos per assegurar el compliment dels nostres objectius ambientals.