Acord entre l’Ajuntament de Sabadell i Seveis Medi Ambient S.A. (SMATSA)

  • Després de que la reunió d’aquest matí ha tingut lloc entre els representants de l’Ajuntament de Sabadell i l’empresa concessionària del Servei de recollida de residus i neteja viària, SMATSA, les dues parts han arribat a aquest acords.

SABADELL, 02 DE DESEMBRE DE 2018 | Reunits avui 2 de desembre per part de l’Ajuntament l’alcalde Maties Serracant, el tinent d’alcalde Joan Berlanga, la tinenta d’alcalde Marisol Martínez, el regidor Lluís Perarnau i el seu assessor jurídic i per part de l’empresa el director general Eugenio Díaz i el director tècnic Gerard Jori i el seu assessor jurídic,

ACORDEN:

L’empresa adquireix el compromís de retirar l’ERO demà 3 de desembre i l’Ajuntament de Sabadell, en conseqüència, de procedir a la finalització i arxiu de l’expedient administratiu de la intervenció per haver-ne desaparegut la causa.

El compromís de convocar demà 3 de desembre la comissió de seguiment tècnic que estableix el contracte per revisar l’actual catàleg de serveis amb l’objectiu de millorar el servei de neteja i recollida de residus en el marc del vigent pressupost assignat.

El compromís de crear una taula politico-tècnica per fer seguiment del present acord amb una periodicitat quinzenal i que podrà convocar qualsevol de les dues parts. La primera reunió d’aquesta taula tindrà lloc el proper 14 de desembre.