Serveis Medi Ambient S.A. (SMATSA) celebra l’acord assolit amb l’Ajuntament de Sabadell i es compromet a treballar fermament pel seu compliment

  • Després de la reunió mantinguda ahir, s’ha traslladat als representants dels treballadors que l’acord garanteix que no s’hagi de tornar a plantejar un nou ERO i que es millorarà l’actual servei de neteja.

SABADELL, 03 DE DESEMBRE DE 2018 | Serveis Medi Ambient S.A. (SMATSA) valora molt positivament l’acord assolit en el dia d’ahir amb l’equip de govern, si bé vol posar de manifest que la voluntat per arribar a aquest acord, en cap cas, pot fer-se extensiva al conjunt dels participants en la negociació.

En aquest sentit, volem deixar clar que al llarg dels darrers dies ambdues parts han negociat per trobar una fórmula que, dins del marc legal, permeti suspendre l’aplicació de la Instrucció Tècnica de Facturació (ITF). Anunciem que la suspensió de la ITF es produirà durant aquesta mateixa setmana.

Aquest fet és plenament conegut pel Sr. Serracant, Alcalde de Sabadell, per la qual cosa ens sorprèn el comunicat que ha difós en el que afirma que la ITF es mantindrà, quan sap perfectament que, en menys de 72 hores, aquest instrument quedarà suspès.

Aquesta suspensió és la que facilita el conjunt de l’acord, ja que com sempre hem vingut denunciant, la ITF inclou un annex que suposa una rebaixa del contracte d’aproximadament 1,2 milions d’euros, per la qual cosa, lamentablement, l’empresa s’ha vist obligada a presentar un ERO que afectava a 43 treballadors.

L’empresa es congratula que, després de l’aprovació en el darrer Ple Municipal de la moció per evitar els acomiadaments, una part de l’equip de govern s’hagi posicionat obertament en favor de la negociació, anteposant la recerca d’una solució al conflicte i els interessos de la pròpia ciutat a qualsevol altra consideració.

L’empresa ha explicat als seus treballadors que el marc que s’ha acordat per a la revisió de l’actual catàleg de serveis té com a referència el pressupost assignat al servei de neteja i recollida de residus, i no pas la ITF, com inicialment pretenia l’Ajuntament.

A més, ambdues parts van fer expressa referència al fet que les seves divergències sobre certs serveis havien de resoldre’s en el marc de la jurisdicció contenciós-administrativa, per la qual cosa està fora de lloc afirmar que el procés de revisió de serveis que s’acorda iniciar persegueixi corregir uns suposats incompliments del contracte. L’objectiu acordat d’aquest procés de revisió no és altre que millorar la neteja de la ciutat, evitant l’adopció de mesures que afectin a la plantilla.

De fet, la comissió política i tècnica que s’ha instituït té com a finalitat assegurar el compliment dels acords anunciats, havent-se pactat que participin en aquesta comissió, no només els representants de La Crida, sinó també, afortunadament, els altres dos Tinents d’Alcalde presents en la reunió del diumenge.

Finalment, reiterem la nostra satisfacció per l’acord assolit, en la mesura en que retorna la tranquil·litat als nostres treballadors i al conjunt de la ciutat de Sabadell.